top of page

TORBALI FİLTRE SİSTEMİ (ATIK DUMAN FİLTRE SİSTEMİ)

ALM Geri Dönüşüm Merkezi olarak Alüminyum dökümhanelerinde fırınlardan çıkan atık dumanların (gazların) toplanarak jet-pulse torbalı filtre sistemlerimiz ile insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde efektif olarak toplanarak filtre edilmesini sağlıyoruz.

Dökümhanenin ihtiyacına göre 20.000 Nm3/Saat kapasitelerden 100.000 Nm3/Saat (ve daha büyük kapasitelerde) sistem siklon ve/veya soğutucu sistem adaptasyonuyla imal edilebilmektedir.

Bu filtre sistemlerimizin kapasitelerine göre kapasite değerlerini içeren tablo ve görseller şu şekildedir;

FİLTRE SİSTEMİ TABLO TR.png

Not: Tabloda verilen değerler sadece referans maksatlıdır, herhangi bir şekilde garanti edilen değerler olmamakla birlikte sisteme ve ortama göre değişkenlik gösterebilir.

Note: The values ​​given in the table are for reference purposes only, although they are not guaranteed in any way, they may vary depending on the system and environment.

bottom of page