top of page

DEVRİLEBİLİR DÖNER FIRIN PROSESİ  

Alüminyum Geri Dönüşüm sektöründe uygulanan Döner Fırın Prosesi genellikle metalik alüminyum miktarının nispeten daha düşük olan ve metal dışı, uçucu organik bileşenler gibi safsızlık ve kontaminasyonların yüksek olduğu alüminyum hammeddelerinin, ana olarak tuz bileşenlerini içeren tuz flaksı (örtü flaksı) altında devrilebilen ve dönebilen tip Döner Fırın ile yüksek verimde eritilmesi prosesidir.

Döner fırınlara bir tür yakma fırını (incinerator) gibi bakmak seçilecek olan hammadde tiplerinin seçiminde daha açıklayıcı olacaktır. Döner fırın prosesi; kuru bir proses olup, alüminyum hammaddenin eritilip banyo yapılmasından önce üstündeki safsızlıkların açık alev ile yakılarak, hammadde şarjına devam edilmesi ve aynı işlemlerin tüm şarjlara uygulandıktan sonra nihai eritme aşamasına gelindiğinde üstündeki kaplama, yağ, VOC vs. gibi safsızlıklardan arındırılmış olan hammaddenin eritilip, hızlı bir şekilde transfer edilmesi prensibiyle çalışır.  

Bu eritme aşamasında genellikle kullanılan  NaCl (Tuz) + KCl (Potasyum Klorür) + Kriyolit (Na3AlF6) veya Kalsiyum Florür (CaF2) karışımı ise esas olarak örtü flaksı görevini görür ve alüminyumun hava ile temasını keserek oksidasyon sonucu metal kaybını büyük oranda azaltır.

Döner fırında eritilebilecek alüminyum hammadde tipleri;

  1. Alüminyum Sert Hurda (Karter, Alüminyum Döküm Hurdaları)

  2. Alüminyum Profil Hurdası (Presli ve/veya açık halde)

  3. Alüminyum Yumuşak Hurda

  4. Alüminyum İçecek Kutusu Hurdası (UBC) 

  5. Alüminyum Talaş Hurdası (Presli ve/veya Briketli Halde)

  6. Alüminyum Radyatörler

  7. Alüminyum Jant Hurdası

  8. Alüminyum Cüruf ve Ramatı

  9. Çöpten Yakılarak Geri Kazanılan Alüminyum Malzeme (incinerated)

  10. Tüm Karışık Haldeki Alüminyum Hurdası ve İmalat Artığı (Araiş)

Döner fırınların kapasitelerine göre üretim kapasite ve enerji tüketim değerlerini içeren tablo şu şekildedir;

D%C3%B6ner%20F%C4%B1r%C4%B1n_Tablo%20TR_
Döner Fırın
TRF_EN.png

TÜRKÇE VERSİYON

ENGLISH  VERSION

Not: Tabloda verilen değerler sadece referans maksatlıdır, herhangi bir şekilde garanti edilen değerler olmamakla birlikte sisteme ve ortama göre değişkenlik gösterebilir.

Note: The values ​​given in the table are for reference purposes only, although they are not guaranteed in any way, they may vary depending on the system and environment.

LOGO%20(1)%20Rev_edited.png
bottom of page