top of page

CÜRUF DOLABI (CÜRUF İŞLEME TAMBURU)

Müşterilerimizin fırınlarımızda kullandıkları bir diğer Alüminyum Hammadde de "Alüminyum Cürufu" veya "Ramat" diye tabir edebileceğimiz genellikle reverber fırınlardan, enjeksiyon potalarından veya birincil alüminyum üreticilerinden gelen metal oranları genellikle %30-%60 aralığında olan atık malzemelerdir.

 

Bu malzemelerin içerisindeki metal oranı haricinde geriye kalan bölümünü büyük bir miktarı alüminyum oksit ve metal oksit içeriğidir. Bu oksitlerin metal olarak geri kazanımı geri dönüşüm prosesinde mümkün olamayacağı için bu bölümün de hammadde ile birlikte fırınlara girmesi şu dezavantajlara neden olacaktır;

 

  • Gereksiz enerji tüketimi

  • Gereksiz flaks kullanımı

  • Fire oranının daha da yükselmesi

  • Çıkan atığın miktarının artmasına bağlı artacak bertaraf bedeli  

Bu sıralı nedenlerden dolayı da bu oksitlerin bir ön-işlem ile ergitme prosesinden önce ayrıştırılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise Cüruf Dolaplarına ihtiyaç duyulmaktadır. Cüruf dolapları bir nevi bilyalı değirmen mantığıyla çalışan tambur tip proses dolapları olup, metal oksitlerin metalden mümkün mertebe fiziken ayrıştırılmasını sağlamaktadır.

bottom of page