top of page
MELEK_RVB_LOGO%20(REV_edited.png

REVERBER FIRINLAR ( MELEK RVB ®)

Reverber veya Reverberatory tip fırınlar geniş yüzeyli ve banyolu fırınlar olarak genel bir ifadeyle tanımlanabilirler. Bu fırınlar döner fırınlardan farklı olarak daha temiz hammaddelerin eritilmesine imkan veren fırınlar olup tutma ve/veya döküm fırını diye tabir ettiğimiz şekilde kullanımı da mümkündür.

 

Genellikle Alüminyum Geri Dönüşüm sektöründe Eritme fırını olarak Döner Fırınlar kullanılmakta olup, bu fırının ön tarafında Reverber fırınlar kendilerine yer bulmaktadır. Reverber fırınlar, Döner Fırınlardan farklı olarak, banyolu olmaları ve dökümünün bir delik veya gagadan yapılmasından ötürü uzun süren dökümlere uygun fırınlardır, bu nedenle direk Döner fırından yapılamayan külçe dökümleri, metalin Reverber fırına transferinden sonra gerekli hazırlıklar yapılmasını müteakip (alaşımlandırma, temizlik, homojenizasyon, cüruf çekme, gaz giderme) birçok geri dönüşüm tesisi için Reverber fırından dökümün yapılması daha uygundur.

ALM Geri Dönüşüm Merkezi olarak Reverber fırınları müşterilerimizin talebine ve proseslerine göre;  sabit (statik) veya devrilebilir tip olarak yapabilmekteyiz.

  1. Sabit/Devrilebilir Tip Tek Hazneli Reverber Fırınlar

  2. Sabit/Devrilebilir Tip Çift Hazneli Reverber FIrınlar

  3. Sabit Tip Balkonlu Reverber Fırınlar (Mekanik Sirkülasyon Pompalı)

  4. Sabit/Devrilebilir Tİp Balkonlu Reverber Fırınlar (Mekanik veya Manyetik Pompalı)

  5. Sabit/Devrilebilir Tip Rampalı Fırınlar

  6. Veya Bu Fırın Teknolojilerinin Uygun Olan Kombinasyonlarıyla Tasarlanacak Tüm Reverber Fırınlar

Bu fırınların kapasitelerine göre üretim kapasite ve enerji tüketim değerlerini içeren tablo şu şekildedir;

REVERBER FIRIN TABLO TR.png
REVERB_EN.png

Not: Tabloda verilen değerler sadece referans maksatlıdır, herhangi bir şekilde garanti edilen değerler olmamakla birlikte sisteme ve ortama göre değişkenlik gösterebilir.

TURKISH VERSION

ENGLISH  VERSION

Note: The values ​​given in the table are for reference purposes only, although they are not guaranteed in any way, they may vary depending on the system and environment.

bottom of page